MONIKA SZPENER | OBIEKTY | CV


Monika Szpener realizuje projekty związane z upcyclingiem od wielu lat. Jest to działanie zarówno artystyczne, jak i ekologiczne; działanie dotyczące zarówno formy, jak i funkcji.monika@szpener.pl