MONIKA SZPENER | PRACE | ENG


 Sedno rozumienia i tworzenia przez mnie sztuki wynika z procesu doświadczania. Nie determinuje mnie żaden manifest programowy. Wychodzę z założenia, że każdy z nas przeżywa życie w indywidualny sposób i tworzy własne specyficzne wzorce myślowe. W związku z tym jestem przeciwna wydawaniu jednoznacznych osądów czy ocen, także w sztuce. Moim celem jest dać odbiorcy jedynie asumpt do jego intymnych refleksji i własnych interpretacji.
 Sztuki plastyczne są najbliższą mi formą wypowiedzi i oddziałują na mnie najsilniej, dlatego szczególną uwagę w każdej pracy przykładam do aspektu wizualnego. Interesuje mnie w nim to, co ujawnia się przy pierwszym kontakcie, w bezpośrednim doświadczeniu, jeszcze przed organizującym je pojęciowo działaniem języka i kultury. Stąd źródłem moich realizacji, niezależnie od tego, jak mocno wchodzą w dyskursy kulturowe, jest subiektywny, osobisty i sensualny stosunek do rzeczywistości. Każdorazowo wybieram inną, często diametralnie odmienną, przestrzeń realizacji dzieła, a praca jest odpowiedzią bądź komentarzem na specyfikę danego miejsca i czasu.

 Monika Szpener - zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi, tworząc interdyscyplinarne instalacje, monumentalne obiekty czy prace typu site-specific i re-design. Zrealizowała szereg dedykowanych projektów artystycznych dla podmiotów prywatnych jak i we współpracy z instytucjami kultury. Pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pomysłodawczyni oraz kuratorka Remondis Art Corner
w Szczecinie, miejsca w przestrzeni publicznej gdzie realizowane były monumentalne obiekty rzeźbiarskie. Od 2017 kuratorka Galerii Jedna/Druga w Szczecinie.

Przejdź do: Galeria Jedna/Drugamonika_sculpture@o2.pl indeks wystaw