MONIKA SZPENER | PRACE | TRANSFORMACJA    TRANSFORMATION
 

Realizacje Moniki Szpener funkcjonują na pograniczu wielu mediów: rzeźby, architektury, wzornictwa, sztuki w przestrzeni publicznej. Artystka poddaje refleksji współczesny konsumpcjonizm, dotyka zagadnień etycznych. Dotyczy to krytyki wartości konsumpcyjnego społeczeństwa oraz zjawiska nadprodukcji dotykającej także sfery sztuki. Artystka wykorzystuje zastane formy plastyczne i nadaje im nowe sensy, nowe znaczenia, ujawnia nowe konteksty.
Z odpadów wykonuje monumentalne, pomnikowe obiekty rzeźbiarskie odwołujące się
do klasycznej rzeźby: bramy, sarkofagi, ołtarze. Przetwarza to, co odrzucone, ponownie integruje to, co uległo rozpadowi, odnawia, ożywia, przywraca do życia...