MONIKA SZPENER | PRACE | LANDeSCAPE ENG
 

LANDeSCAPE praca LANDeSCAPE powstała dla Technoparku Pomerania – Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego i znajduje się w holu głównym biurowca. Jest to miejski budynek, który Skupia start-upy branży cyfrowej i firm IT.

Praca ma wymiary 3,5× 12metrow, adaptuje jedną ze ścian wewnętrznych budynku. Jest to biała, podświetlona kompozycja o charakterze płaskorzeźby, wykonana z elastycznej membrany PCV, na której zostały umieszczone małe architektoniczne modele ludzi zwrócone w jednym kierunku i układające się w stopniowo zagęszczający się tłum, który ostatecznie "zatrzymuje się" w równej linii przed załamaniem ściany.

Tytuł LANDeSCAPE oznacza "uciekający pejzaż" lub "ucieczkę przed horyzontem". Motyw postaci ludzkich nawiązuje bezpośrednio do tłumu pracowników sektora biznesowego określanych popularnie jako korporacyjne mrówki, ścigające się szczury czy lemingi, które stanowiły dla artystki bezpośrednią inspirację. Umieszczenie tej kompozycji w holu budynku związanego z rozwojem korporacyjnego biznesu ma pobudzać do refleksji nad sensem codziennej pogoni za zawodowym sukcesem. Tłum w instalacji LANDeSCAPE można odczytywać w odniesieniu do diagnozy współczesnego społeczeństwa zatomizowanego, będącego pod presją ekonomicznego sukcesu oraz spłaszczającego więzi wspólnotowe. Landescape to idea ucieczki, wyjścia z systemu i przewrotu społecznego. Instalacja mieści się w dyskursie sprzeciwu, ale jej wymowa jest raczej pesymistyczna. Pokazuje drogę stopniowej anihilacji jednostki i jej przejścia w standaryzowany tłum.