MONIKA SZPENER | PRACE    WORKS

KKable YOUR DOG

KKable UWAGA HISTORIA | HISTORY

KKable POKEMONY | POKÉMON

KKable NEPENTHE

KKable NIE RZUCAĆ | DON'T THROW

KKable OSTROŻNIE | HANDLE WITH CARE

KKable TRAFO

KKable ŁĄKA POLSKA | POLISH MEADOW

lampy LANDeSCAPE

martwa MARTWA NATURA | STILL NATURE

KKable nieDAsie | noCANdo

odNOWA odNowa | reNew

KKable reDESIGN

KKable TRANSFORMACJA | TRANSFORMATION

rekonstrukcje RZEŹBA | SCULPTURE