MONIKA SZPENER | PRACE | odNOWA    reNEW ENG
 

Tytuł, jaki Monika Szpener nadała swojej najnowszej realizacji - „odNowa” – wydaje się być również autorską nazwą, propozycją określenia dla procesu artystycznego recyklingu. Szczególny zapis tego słowa powoduje, że można je czytać dwojako. Odnawianie –to przywracanie do życia, usuwanie zniszczeń, restauracja, rekonstrukcja. Od nowa – to rozpoczynanie czegoś od nowa, wyznaczanie nowego początku. Nazwa otwiera także inne konteksty. Odnowa jest także ważnym terminem w religijnym kontekście, gdzie funkcjonuje w znaczeniu oczyszczenia, przemiany czy przemieniania. Przywołanie tego aspektu wydaje się być znaczące wobec form, którymi Monika Szpener posługuje się w obecnym projekcie. „Odnowa” jest także bardzo popularna we współczesnej, zupełnie świeckiej sferze, jako „odnowa biologiczna”, czyli zabiegi oferowane przez salony kosmetyczne i obiekty sportowe. Ku temu wątkowi kieruje „rekreacyjny” aspekt realizacji: basen, gimnastyka, relaks. Basen z figurą Chrystusa skaczącego z trampoliny, kosz piknikowy, to „trofea” konsumpcyjnego życia. Czyżby odnowa, tu w wymiarze cielesnym fizycznym, możliwa była jedynie dzięki zaawansowanej konsumpcji?

Lena Wicherkiewicz