MONIKA SZPENER | PRACE | OSTROŻNIE    HANDLE WITH CARE ENG
 

Obiekt "nie dotykać" jest efemerycznym napisem, narysowanym palcem na powierzchni blejtramu pokrytej sypkim gipsem. Subtelna struktura obiektu paradoksalnie zachęca do wyciągnięcia ku niemu dłoni, jednak każdy dotyk doprowadza stopniowo do zniekształcenie lub ostatecznie całkowitego wymazania treści. Praca w warstwie symbolicznej jest zwycięstwem spontaniczności, cielesności, zmysłowości nad intelektem, prawem i konwencją

Neon "Nie patrzeć" angażuje spojrzenie. biorąc pod uwagę jego historyczną funkcję, jako formę reklamy zewnętrznej, która ma przyciągać spojrzenie. Zakaz konotuje konsumenckie pożądanie. Neon pragnie uwagi widza po to tylko, aby jej zaprzeczyć, stając się konsumpcją zakazu konsumowania.