MONIKA SZPENER | OBIEKTY | OSTROŻNIE    HANDLE WITH CARE ENG