MONIKA SZPENER | PRACE | ŁĄKA POLSKA    POLISH MEADOW ENG
 

Łąka polska to instalacja świetlna zrealizowana w przestrzeni parkowej w Łodzi.
Składa się z ponad dwustu gipsowych odlewów szczęk zebranych z zakładów protetycznych. Brakujące uzębienie zostało uzupełnione świecącymi implantami LED, tworząc wrażenie świetlistej, kwitnącej łąki. Chore części ciała stały się na pozór dekoracyjnymi i przyjemnymi wizualnie obiektami, których pochodzenie ujawnia się dopiero przy bardzo bliskim oglądzie. Praca może być odczytywana jako rodzaj plastycznego zapisu kondycji polskiego społeczeństwa, jak również konfrontacji piękna i ładu natury z prozą życia codziennego. Łąka polska poddaje pod dyskusję realny obraz ciała na tle jego idealnego, modelowego wyobrażenia. Ludzkie kości, czaszka, a zwłaszcza zęby jako element rozpadu, pozbywania się ciała jeszcze za życia, przypominają o nieuchronności śmierci i wpisują tę pracę w tematykę vanitas.