MONIKA SZPENER | PRACE | NEPENTHEENG
 

"dajcie mi nadmiar
I niech pragnienie od przesytu skona”
(William Szekspir, Wieczór Trzech Króli, tłum. Maciej Słomczyński)

Tytuł wystawy Nepenthe (tłum. „ten który przegania smutek”) zaczerpnięty został z nazwy greckiego napoju, opisanego po raz pierwszy w Odysei Homera, składającego się z opium rozpuszczonym w alkoholu. Ten środek do pozbywania się smutku staje się łącznikiem wizualnych opowieści o zmysłowych przyjemnościach, potrzebie uwolnienia dopaminy. Afirmacja hedonizmu postawiona zostaje jako centralna kategoria organizowania rzeczywistości i wyobraźni, zwłaszcza wobec dzisiejszych wyzwań współczesności.