MONIKA SZPENER | PRACE | RZEŹBA    SCULPTURE ENG
 

Monika Szpener swoją twórczością pokazuje nam bardzo różnorodny obraz swoich możliwości. Przekształca i dyscyplinuje nieuporządkowaną materię w sposób ściśle zamierzony, w wyraźnie określonym celu. Potrafi jednak także równie swobodnie opuścić współczesnego widza i bez problemów przemieścić się w czasie, aby posłużyć się językiem artysty sprzed minionego stulecia.

W sposób mistrzowski udało się jej wykonać prace rekonstrukcyjne klasycystycznych nagrobków Rodziny Naumann i Augusta Ahrensa, poddawanych zabiegom konserwatorskim. Nieczytelne przekazy ikonograficzne w niewielkim stopniu mogły wspomóc wyobraźnię artystki. Własna, szczegółowa analiza nagrobków oraz materiału, z którego zostały wykonane, a także wyczucie proporcji, wzorowanych na antycznym kanonie, świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu warsztatowym Moniki Szpener. Zarówno zniszczona postać anioła, jak i żałobne putto są przykładami bardzo dobrej pracy rekonstrukcyjnej obu zabytków sztuki nagrobnej, ocalałych na terenie szczecińskiej nekropolii.

Podobnie, bardzo dobrze artystka poradziła sobie z odtworzeniem, jedynie na podstawie materiałów ikonograficznych, popiersi małżeństwa Johanny i Hermanna Hakenów, zdobiących niegdyś ich stellę nagrobną. Dobrze uchwycone cechy portretowe zmarłych pozwalają na jednoznaczną identyfikację postaci, umieszczonych we wnęce nagrobka usytuowanego w lapidarium i stanowiącego obecnie istotny element ścieżki historycznej, utworzonej dla pokazania zabytków cmentarza centralnego.

Ostatnia, aktualna jej przygoda z przeszłością to rekonstrukcja postaci Chrystusa wykonanej wg dzieła B. Thorwaldsena dla nagrobka rodziny von Dewitz i dla nagrobka rodziny Biesel z wizerunkiem Matki Ziemi, dzieła Ernsta Barlacha. Prace te są kolejnymi przykładami możliwości artystki, umiejącej nawiązać twórczy dialog i bezbłędnie odtworzyć także dzieła wykonane w konwencji artystycznej minionej epoki.

Małgorzata Gwiazdowska
Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie