MONIKA SZPENER | PRACE | TRAFO ENG
 

Projekt neonu dla TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie, który ma znaleźć się na frontowej fasadzie budynku tej instytucji. Neon będzie miał formę napisu: "Ten dom wychowuje na niezawstydzonych, mądrych i silnych oraz wiernych, nieposłuszne, złośliwe, krnąbrne męty społeczne, osoby występne i zaniedbane". Jest to zdanie, które widniało w XVIII wieku na budynku szkoły stojącej w tym samym miejscu, co dziś galeria. Dość archaiczna w brzmieniu sentencja tekstu zachowuje dwuznaczną aktualność w odniesieniu do galerii sztuki jako miejsca, które ma ambicję wychowywania społeczeństwa poprzez kulturę. Jest to jeden z projektów, który dobrze pokazuje rzeźbiarskie myślenie Moniki Szpener o przestrzeni. Ważny jest dla niej wielopoziomowy kontekst miejsca oraz dążenie do recyklingu, odnawiania i aktualizowania istniejących już, zastanych w danej przestrzeni znaczeń.